Vrtec Polžek

Vrtec Polžek

Ciglerjeva 27
1294 Višnja Gora

Tel: 01/ 7884-017

Poslovalni čas vrtca: od 6.00 do 16.30
Vodja enote: vzgojiteljica Jožica Potočnik
7 oddelkov

Vrtec je odprl vrata za malčke iz Višnje Gore in okolice v februarju 1984. Februarja 2014 smo slavnostno odprli nov prizidek vrtca, ki omogoča nadstandardne pogoje bivanja predšolskih otrok.
Vrtec sprejme otroke v pet oddelkov:

 • Oddelek 1-3 let
  Vodi ga vzgojiteljica Damjana Stankovič s pom. vzgojiteljice Heleno Adamič.
 • Oddelek 2-3 let
  Vodi ga vzgojiteljica Vanja Zupančič s pom. vzgojiteljice Lana Matoz.
 • Oddelek 1-2 let
  Vodi ga vzgojiteljica Brigita Jenkole s pom. vzgojiteljice Anito Kos.
 • Oddelek 4-5  let
  Vodi ga vzgojiteljica Joži Dremelj s pom. vzgojiteljice Katjo Zupančič.
 • Oddelek 4-6  let
  Vodi ga vzgojiteljica Jožica Potočnik s pom. vzgojiteljice Natašo Vrhovc Zavodnik.

Za sočasno prisotnost odraslih oseb v oddelku poskrbi pomočnica vzgojiteljice Maša Klavs.

V prostorih občine Ivančna Gorica v Višnji Gori (stavba pri vrtcu) se nahaja še en oddelek vrtca:

 • Oddelek 5-6 let
  Vodi ga vzgojiteljica Teja Kuhelj s pom. vzgojiteljice Petro Sadar.

Za sočasno prisotnost odraslih oseb v oddelku poskrbi pomočnica vzgojiteljice Lucija Babič.

Vrtec ima lastno kuhinjo v kateri pripravljata prehrano otrok kuharica Dragica Tanja Škufca, Polona Grm in Mojca Križman. Vrtec čisti Marinka Glavič.

Tudi v vrtcu Polžek upoštevajo nacionalni dokument Kurikulum za vrtce. Vrtec zagotavlja pisano paleto aktivnosti in dejavnosti za otroke in tudi starše, ter s tem nudi pravico do izbire in drugačnosti, ter možnosti za poglobljen razvoj določenega področja.

Vrtec deluje v okolju z bogatim ljudskim izročilom, zato sodelujemo z ljudmi, ki negujejo stare dejavnosti in značilnosti kraja. Tako sodelujemo s kulturnim, turističnim in gasilskim društvom.

Nikakor pa ne smemo pozabiti na naše starše, dedke in babice, ki so ravno tako neprestano vpleteni v dogajanja v vrtcu, ter skupaj oblikujemo, lepšamo in bogatimo otroštva naših varovancev.

Vzgojiteljice s svojim delom ustvarjajo prijetno klimo v vrtcu, kar otrokom omogoča sproščeno bivanje.

Dostopnost