Vrtec Marjetica – Matični vrtec

Cesta občine Hirschaid 6
1295 Ivančna Gorica

Tel: 01/ 7887-162

Poslovalni čas vrtca: od 6.00 do 16.30
Vodja enote: Tina Avbar
9 oddelkov

22.12.2009 smo odprli vrtec Marjetica. Otroci so vanj vstopili 01.01.2010. V vrtec Marjetica je vključenih 141 otrok iz občine Ivančna Gorica in vključuje otroke od 1. do 4. leta starosti.

Oddelek  1-2 let (14 otrok) z vzgojiteljico Marjeto Čož in s pomočnico vzgojiteljice Tatjano Šparovec.

Oddelek  2-3 let (14 otrok) z vzgojiteljico Nadjo Pristavšek  in s pomočnico vzgojiteljice Karmen Pintar.

Oddelek  2-3 let (14 otrok) z vzgojiteljico Romano Trontelj in s pomočnico vzgojiteljice Špelo Gorjup.

Oddelek  2-3 let (14 otrok) z vzgojiteljico Barbaro Kavšek in s pomočnico vzgojiteljice Melito Sotlar.

Oddelek  2-3 let (14 otrok) z vzgojiteljico Tino Avbar in s pomočnico vzgojiteljice Ivo Rozman.

Oddelek  3-4 let (19 otrok) z vzgojiteljico Vanjo Požun, ki jo nadomešča  in s pomočnico vzgojiteljice Haidi Brce.

Oddelek  2-3 let (14 otrok) z vzgojiteljico Anito Perpar in s pomočnico vzgojiteljice Metodo Novak.

Oddelek  3-4  let (19 otrok) z vzgojiteljico Katjo Bregar in s pomočnico vzgojiteljice Lavrih Nino.

Oddelek  3-4 let (19 otrok) z vzgojiteljico  Renato Maver in s pomočnico vzgojiteljice Branko Majo Zorko.

 

Dislociran oddelek na Muljavi:

  • 3-6 let (21 otrok)
    Vodi ga vzgojiteljica Marijo Sever s pomočnico vzgojiteljice Tjašo Jakomin.

Pomočnice vzgojiteljice za pokrivanje sočasnosti so: Nina Tušek in Manca Kravanja.
Vrtec ima sodobno lastno kuhinjo in pralnico, v kateri opravljajo svoje vsakodnevno delo  Kristina Pirnat, Karmen Kotar, Darinka Škrabec, Saša Lavrič Erjavec, Urška Siard Lušina in Helena Rokavec. Za čistočo skrbijo Marija Godec, Katarina Mahne in Marica Kovačič.

Vodilo dela in življenja v vrtcu je nacionalni dokument Kurikulum za vrtce, ki prepoznava temeljna načela in cilje predšolske vzgoje, razumeva otroka, mu dovoljuje razumevati svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnem okoljem.

Vzgojiteljice življenje v vrtcu spretno prepletejo z življenjem v okolju, se vanj vključujejo in prevzemajo vodilno vlogo pri nekaterih dogodkih.

Dostopnost
Scroll to Top