Vrtec Marjetica – Matični vrtec

Cesta občine Hirschaid 6
1295 Ivančna Gorica

Tel: 01/ 7887-162

Poslovalni čas vrtca: od 6.00 do 16.30
Vodja enote: Tina Avbar
9 oddelkov

22.12.2009 smo odprli vrtec Marjetica. Otroci so vanj vstopili 01. 01. 2010. V vrtec Marjetica je vključenih 130 otrok iz občine Ivančna Gorica in vključuje otroke od 1. do 4. leta starosti.

Oddelek  1-2 let (14 otrok) z vzgojiteljico Petro Štrubelj in s pomočnico vzgojiteljice Tjašo Zajc.

Oddelek  1-2 let (14 otrok) z vzgojiteljico Anito Perpar  in s pomočnico vzgojiteljice Metodo Novak.

Oddelek  2-3 let (14 otrok) z vzgojiteljico Katjo Bregar in s pomočnico vzgojiteljice Mojco Možina.

Oddelek  2-3 let (14 otrok) z vzgojiteljico Tajdo Klešnik in s pomočnico vzgojiteljice Marto Tomaševič.

Oddelek  2-3 let (14 otrok) z vzgojiteljico Tino Avbar in s pomočnico vzgojiteljice Ivo Rozman.

Oddelek  2-3 let (19 otrok) z vzgojiteljico Sonjo Lekan in s pomočnico vzgojiteljice Nino Erčulj.

Oddelek  2-3 let (14 otrok) z vzgojiteljico Laro Zupan in s pomočnico vzgojiteljice Ines Peternelj.

Oddelek  3-4  let (19 otrok) z vzgojiteljico Barbaro Kavšek in s pomočnico vzgojiteljice Melito Sotlar.

Oddelek  3-4 let (19 otrok) z vzgojiteljico  Marjeto Čož in s pomočnico vzgojiteljice Tatjano Šparovec.

 

Dislociran oddelek na Muljavi:

  • 3-6 let (21 otrok)
    Vodi ga vzgojiteljica Neža Nose s pomočnico vzgojiteljice Tjašo Jakomin.

Pomočnice za pokrivanje sočasnosti so: Marija Žlajpah, Manca Kravanja in Anja Stojnič.
Vrtec ima sodobno lastno kuhinjo in pralnico, v kateri opravljajo svoje vsakodnevno delo  Kristina Pirnat, Karmen Kotar, Anita Marinčič, Saša Lavrič Erjavec in Helena Rokavec. Za čistočo skrbijo Marija Godec, Katarina Mahne in Marija Zajc.

Vodilo dela in življenja v vrtcu je nacionalni dokument Kurikulum za vrtce, ki prepoznava temeljna načela in cilje predšolske vzgoje, razumeva otroka, mu dovoljuje razumevati svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnem okoljem.

Vzgojiteljice življenje v vrtcu spretno prepletejo z življenjem v okolju, se vanj vključujejo in prevzemajo vodilno vlogo pri nekaterih dogodkih.

Dostopnost