Vrtec Marjetica – Matični vrtec

Cesta občine Hirschaid 6
1295 Ivančna Gorica

Tel: 01/ 7887-162

Poslovalni čas vrtca: od 6.00 do 16.30
Vodja enote: Tina Avbar
9 oddelkov

22.12.2009 smo odprli vrtec Marjetica. Otroci so vanj vstopili 01.01.2010. V vrtec Marjetica je vključenih 141 otrok iz občine Ivančna Gorica in vključuje otroke od 1. do 4. leta starosti.

Oddelek  1-2 let (14 otrok) z vzgojiteljico Romano Trontelj in s pomočnico vzgojiteljice Špelo Gorjup.

Oddelek  2-3 let (14 otrok) z vzgojiteljico Vanjo Požun in s pomočnico vzgojiteljice Tadejo Masle Klemenčič.

Oddelek  2-3 let (14 otrok) z vzgojiteljico Marjeto Čož in s pomočnico vzgojiteljice Andrejo Zupančič.

Oddelek  2-3 let (14 otrok) z vzgojiteljico Barbaro Kavšek in s pomočnico vzgojiteljice Melito Sotlar.

Oddelek  2-3 let (14 otrok) z vzgojiteljico Nadjo Pristovšek in s pomočnico vzgojiteljice Nino Erčulj, ki jo nadomešča Klavdija Pirc.

Oddelek  3-4 let (19 otrok) z vzgojiteljico Barbaro Pušlar, ki jo nadomešča Ines Erjavec in s pomočnico vzgojiteljice Heidi Brce.

Oddelek  2-3 let (14 otrok) z vzgojiteljico Renato Vrabac in s pomočnico vzgojiteljice Tatjano Šparovec.

Oddelek  3-4  let (19 otrok) z vzgojiteljico Anita Perpar in s pomočnico vzgojiteljice Metodo Novak.

Oddelek  3-4 let (19 otrok) z vzgojiteljico Tina Avbar in s pomočnico vzgojiteljice Ivo Rozman.

 

Dislociran oddelek na Muljavi:

  • 3-6 let (21 otrok)
    Vodi ga vzgojiteljica Marijo Sever s pomočnico vzgojiteljice Tjašo Jakomin. Sočasnost zagotavlja pomočnica vzgojiteljice Lara Vencelj.

Pomočnice vzgojiteljice za pokrivanje sočasnosti so: Nina Tušek, Urška Gale in Irena Kovačič.
Vrtec ima sodobno lastno kuhinjo in pralnico, v kateri opravljajo svoje vsakodnevno delo Marija Kralj, Kristina Pirnat, Karmen Kotar, Darinka Škrabec, Branka Črček in Helena Rokavec. Za čistočo skrbijo Marija Godec, Katarina Mahne in Marica Kovačič.

Vodilo dela in življenja v vrtcu je nacionalni dokument Kurikulum za vrtce, ki prepoznava temeljna načela in cilje predšolske vzgoje, razumeva otroka, mu dovoljuje razumevati svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnem okoljem.

Vzgojiteljice življenje v vrtcu spretno prepletejo z življenjem v okolju, se vanj vključujejo in prevzemajo vodilno vlogo pri nekaterih dogodkih.

Dostopnost
Scroll to Top