Vrtec Krka

Vrtec Krka

Krka 1a, Krka

Telefon: 01/ 7887 397

Vodja enote: Andreja Črnagoj

Poslovalni čas enote: 6.00-16.30

Vrtec ima 4 oddelke v katerih je skupno 76 otrok. Oddelki vrtca:

  1. oddelek 2-3 letnih otrok, ki ga vodi vzgojiteljica Urška Ivančič pomočnico vzgojiteljice Tanjo Berdajs.
  2. oddelek 3-4 letnih otrok, ki ga vodi vzgojiteljica Nataša Kovač s pomočnico vzgojiteljice Marijo Žlajpah.
  3. oddelek 4-5 letnih otrok, ki ga vodi vzgojiteljica Ines Skubic s pomočnico vzgojiteljice Karmen Zaletelj Globokar, ki jo nadomešča Vesna Kovšček.
  4. oddelek 5-6 letnih otrok, ki ga vodi vzgojiteljica Andreja Črnagoj s pomočnico vzgojiteljice Urško Dimic.

Za sočasnost odraslih oseb v oddelku poskrbi pomočnica vzgojiteljice Sabina Mišmaš.

Dostopnost
Scroll to Top