Vrtec Čebelica

Vrtec Čebelica

Šentvid pri Stični 43A
1296 Šentvid pri Stični

Tel: 01/ 7885-012

Poslovalni čas vrtca: od 6.00 do 16.30
Vodja enote: vzgojiteljica Darinka Grabljevec

4 oddelkov vrtca

Vrtec Čebelica stoji v lepem, urejenem in kulturno bogatem kraju Šentvidu pri Stični. Svoja vrata je odprl leta 1976. Predšolska dejavnost je do jeseni 1998 potekala v treh oddelkih, sedaj pa v štirih oddelkih.

Oddelek 1-2 let
Vodi ga vzgojiteljica Petra Grabljevec s pomočnico vzgojiteljice Marijo Iliškovič.
Oddelek 1-2 let
Vodi ga vzgojiteljica Katja Jakše s pomočnico vzgojiteljice Miro Drobnič.
Oddelek 2-3 let
Vodi ga vzgojiteljica Darinka Grabljevec s pomočnico vzgojiteljice Ireno Kuplenk.
Oddelek 1-2 let
Vodi ga vzgojiteljica Petra Zorec s pomočnico vzgojiteljice Simono Pahar.

Za sočasno prisotnost strokovnih delavcev poskrbita še pomočnici vzgojiteljic Lucija Babič in Danijela Strnad.

Vrtec vključuje 56 otrok iz Šentvida pri Stični in okoliških krajev.

Vrtec ima razdelilno kuhinjo.

Delo v vrtcu usklajujemo s cilji in načeli novo sprejetega nacionalnega dokumenta Kurikula za vrtce. Otrokom ponuja enake možnosti in hkrati upošteva različnosti med otroki.

Vrtec v Šentvidu je del kraja samega. Starši se radi vključujejo v organizirane dejavnosti in dajejo pobude. Brez fleksibilnega vzgojiteljičinega pristopa seveda to ne bi bilo mogoče.

Zaposleni v vrtcu si želimo, da bi se otroci počutili sproščeno, razigrano, nasmejano in zadovoljno. Prilagajamo se otrokom, njihovim potrebam in razvojnim značilnostim posameznika.

Osnova dela z otroci je igra oziroma aktivno učenje.

Dostopnost