Vrtec Čebelica

Vrtec Čebelica

Šentvid pri Stični 43A
1296 Šentvid pri Stični

Tel: 01/ 7885-012

Poslovalni čas vrtca: od 6.00 do 16.30
Vodja enote: vzgojiteljica Darinka Grabljevec

4 oddelkov vrtca

Vrtec Čebelica stoji v lepem, urejenem in kulturno bogatem kraju Šentvidu pri Stični. Svoja vrata je odprl leta 1976. Predšolska dejavnost je do jeseni 1998 potekala v treh oddelkih, sedaj pa v štirih oddelkih.

Oddelek 1-2 let
Vodi ga vzgojiteljica Petra Grabljevec s pomočnico vzgojiteljice Marijo Iliškovič.
Oddelek 1-2 let
Vodi ga vzgojiteljica Katja Jakše s pomočnico vzgojiteljice Miro Drobnič.
Oddelek 2-3 let
Vodi ga vzgojiteljica Darinka Grabljevec s pomočnico vzgojiteljice Ireno Kuplenk.
Oddelek 1-2 let
Vodi ga vzgojiteljica Petra Zorec s pomočnico vzgojiteljice Simono Pahar.

Vrtec vključuje 56 otrok iz Šentvida pri Stični in okoliških krajev.

Vrtec ima razdelilno kuhinjo.

Delo v vrtcu usklajujemo s cilji in načeli novo sprejetega nacionalnega dokumenta Kurikula za vrtce. Otrokom ponuja enake možnosti in hkrati upošteva različnosti med otroki.

Vrtec v Šentvidu je del kraja samega. Starši se radi vključujejo v organizirane dejavnosti in dajejo pobude. Brez fleksibilnega vzgojiteljičinega pristopa seveda to ne bi bilo mogoče.

Zaposleni v vrtcu si želimo, da bi se otroci počutili sproščeno, razigrano, nasmejano in zadovoljno. Prilagajamo se otrokom, njihovim potrebam in razvojnim značilnostim posameznika.

Osnova dela z otroci je igra oziroma aktivno učenje.

Dostopnost