Vrtec Čebelica

Vrtec Čebelica

Šentvid pri Stični 43A
1296 Šentvid pri Stični

Tel: 01/ 7885-012

Poslovalni čas vrtca: od 6.00 do 16.30
Vodja enote: vzgojiteljica Darinka Grabljevec

6 oddelkov vrtca

Vrtec Čebelica stoji v lepem, urejenem in kulturno bogatem kraju Šentvidu pri Stični. Svoja vrata je odprl leta 1976. Predšolska dejavnost je do jeseni 1998 potekala v treh oddelkih, sedaj pa v šestih oddelkih.

Oddelek 4-5 let
Vodi ga vzgojiteljica Petra Zorec s pomočnico vzgojiteljice Andreja Stopar.
Oddelek 3-5 let
Vodi ga vzgojiteljica Urška Anžlovar s pomočnico vzgojiteljice Marijo Iliškovič.
Oddelek 3-4 let
Vodi ga vzgojiteljica Lekan Sonja s pomočnico vzgojiteljice Miro Drobnič.
Oddelek 2-3 let
Vodi ga vzgojiteljica Katja Jakše, ki jo nadomešča Gabrijela Pišek s pomočnico vzgojiteljice Ireno Kuplenk.

V stavbi OŠ Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični sta organizirana še dva oddelka vrtca:

Oddelek 5-6 let Vodi ga vzgojiteljica Darinka Grabljevec s pomočnico vzgojiteljice Tjašo Kastelic.
Oddelek 4-6 let Vodi ga vzgojiteljica Tjaša Gioahin s pomočnico vzgojiteljice Simono Pahar.

Za sočasnost odraslih oseb v oddelkih poskrbi pomočnica vzgojiteljice Lara Vencelj.

Vrtec tako sprejme skupno 120 otrok iz Šentvida pri Stični in okoliških krajevnih skupnosti.

Vrtec ima lastno kuhinjo, v kateri opravljata svoje delo kuharica Darja Korelec in pomočnica Andreja Rogelj. Vrtec čisti Barbara Šteh.

Delo v vrtcu usklajujemo s cilji in načeli novo sprejetega nacionalnega dokumenta Kurikula za vrtce. Otrokom ponuja enake možnosti in hkrati upošteva različnosti med otroki.

Vrtec v Šentvidu je del kraja samega. Starši se radi vključujejo v organizirane dejavnosti in dajejo pobude. Brez fleksibilnega vzgojiteljičinega pristopa seveda to ne bi bilo mogoče.

Zaposleni v vrtcu si želimo, da bi se otroci počutili sproščeno, razigrano, nasmejano in zadovoljno. Prilagajamo se otrokom, njihovim potrebam in razvojnim značilnostim posameznika.

Osnova dela z otroci je igra oziroma aktivno učenje.

Dostopnost
Scroll to Top