Vpis in izpis

Vpis in izpis otrok v vrtcu

Vrtec Ivančna Gorica obvešča vse starše predšolskih otrok, da zbira prijave za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2022/2023 do najkasneje 30. aprila 2022. Razpis za vpis otrok v vrtec velja tudi za vpis v NOVI VRTEC V ŠENTVIDU PRI STIČNI, ki bo predvidoma odprt v jeseni 2022.

Obrazec Vloga za vpis otroka v vrtec najdete tukaj.

Izpolnjeno vlogo lahko oddate po Pošti Slovenije na naslov: VRTEC IVANČNA GORICA, cesta občine Hirschaid 6, Ivančna Gorica ali skenirano na e – naslov: vig.svetovalno-delo@guest.arnes.si ali osebno v poštni nabiralnik matičnega vrtca, Vrtec Marjetica v Ivančni Gorici.

Vsi vlagatelji bodo o sprejemu ali odklonu otroka v vrtec obveščeni pisno v zakonitem roku, predvidoma do konca meseca maja 2022.

Sprejeti otroci bodo v vrtec vpisani s 1. septembrom 2022.  Otroci, ki bodo dobili prosto mesto v novem vrtcu v Šentvidu pri Stični, bodo v vrtec sprejeti  po odprtju vrtca.

Vrtec vpisuje in vključuje predšolske otroke od prvega leta starosti (ne mlajših od 11 mesecev) do vstopa v šolo. Na podlagi prijav in prostih mest lahko poteka vpis vse leto.

Velika večina otrok prične obiskovati vrtec meseca septembra, ko se sprostijo mesta zaradi odhoda starejših otrok v šolo.  Redni vpis otrok v vrtec se izvede v mesecu maju (zbiranje vlog za vpis otroka v vrtec do 30.aprila) za naslednje šolsko leto. Razpis za vpis otrok in zaključek vpisa se objavi v občinskem glasilu in drugih sredstvih javnega obveščanja.

VLOGO ZA VPIS V VRTEC lahko dobite in oddate na upravi vrtca. Otroci so sprejeti v vrtec v skladu s pravilnikom o sprejemu otrok v javni VVZ Vrtec Ivančna Gorica. Vlogi priložite potrdilo o zaposlitvi za oba starša.

Otroka lahko izpišete z obrazcem IZSTOPNA IZJAVA sedem dni pred izstopom iz vrtca.

Ob vpisu otroka v vrtec prejmejo starši, oziroma njihovi  zastopniki, posebno zloženko, ki navaja možne uvajalne težave otroka ob vključitvi v vrtec, reševanje teh in nekaj splošnih podatkov o vrtcu.

Dostopnost
Scroll to Top