Priporočamo vam

Obveznosti staršev

  • Pričakujemo, da se bodo starši zanimali za vzgojo svojega otroka in bodo sodelovali z delavci vrtca.
  • Da bodo vrtcu posredovali nujne podatke o dosegljivosti staršev v primeru nujnih obvestil in sporočil.
  • Da se na morebitne telefonske klice strokovnih delavcev takoj odzovete in odreagirate.
  • Da otroka praviloma pripeljejo in odpeljejo iz vrtca starši, druge osebe pa samo s pisnim pooblastilom staršev.
  • Da bodo starši sprotno spremljali otrokovo aktivnost v vrtcu.
  • Da bodo otroci prihajali v vrtec spočiti in naspani.
  • Da nezgodno zavarujete svojega otroka.
  • Da redno poravnavate finančne in druge obveznosti do vrtca.
  • Da zagotovite, da otrok ne nosi v vrtec dragocenih predmetov.
  • Da se ne vključujte v medsebojne (kratkotrajne in občasne) spore otrok v vrtcu.
Dostopnost