Obveznosti

Obveznosti staršev do vrtca

 • Spoštovanje sprejetih dogovorov
 • Spoštovanje poslovalnega časa vrtca
 • V vrtec ne vozite bolnih otrok
 • Želimo, da nas obvestite o zdravstvenih posebnostih otroka, da bomo v nastalih situacijah znali ukrepati
 • Poravnavanje finančnih obveznosti za opravljene storitve
 • O ugotovljenih nalezljivih in drugih boleznih takoj obvestite vrtec
 • Sporočanje odsotnosti otroka iz vrtca do 8 ure zjutraj zaradi nadaljnje organizacije kadrov in prehrane
 • Sporočanje sprememb osebnih podatkov, ki jih potrebujemo
 • Primerna oprava otroka za zdravo in sproščeno bivanje
 • Otroci naj na prinašajo v vrtec nevarnih in dragocenih predmetov
 • Alkoholiziranim osebam in osebam mlajšim od 14 let ne dovolimo prevzem otroka iz vrtca
Dostopnost
Scroll to Top