Obogatitveni program

Obogatitveni programi v času dnevnega programa

  • VRTEC V GOZDU
  • Projekt MALI SONČEK (športne aktivnosti za otroke od 2-6 let) po vseh enotah vrtca)
  • Projekt KNJIŽNI NAHRBTNIK (knjižna vzgoja za otroke od 1-6 let) po vseh enotah zavoda)
  • USTVARJALNE DELAVNICE (skupaj s starši v popoldanskem času po posameznih enotah)
  • SREČANJE S TUJIMI JEZIKI
  • FIT GIBALNE IGRE
  • SODELOVANJE NA LOKALNI TRŽNICI
  • UMETNOST V VRTCU
  • VRT V VRTCU
Dostopnost