O programih

Vrste programov

Programe za predšolske otroke, ki jih izvajajo javni vrtci, sprejme strokovni Svet RS za splošno izobraževanje. Namenjeni so vsem predšolskim otrokom od končanega porodniškega dopusta staršev do vstopa v šolo.

Program izvajajo vzgojiteljice predšolskih otrok in vzgojiteljica -pomočnice vzgojiteljic. Svoje delo načrtujejo v obliki projektov ali v obliki tematskih programskih sklopov, kjer je poudarjena vzporednost, skladnost in integracija med posameznimi področji dejavnosti iz nacionalnega dokumenta Kurikulum: gibanjem, jezikom, umetnostjo, družbo, naravo in matematiko.

Vrtec Ivančna Gorica izvaja dnevni program, kateri se odvija v dopoldanskem in popoldanskem času in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Zaradi premalo prostorskih kapacitet in velikega povpraševanja po dnevnih programih, zaenkrat ne izvajamo poldnevnih in krajših programov.

Dostopnost