Katalog informacij javnega značaja

Na podlagi 8. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 –uradno prečiščeno besedilo, 117/06 –ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 –odl. US, 102/15 in 7/18) in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)je ravnateljica Vrtca Ivančna Gorica, Branka Kovaček, sprejela

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA.

Dostopnost