Dodatni programi

Dodatni programi

Za te programe se odločajo starši na podlagi ponudbe in prijave in jih plačujejo v celoti.

 

TEČAJ PLAVANJA

za otroke pred vstopom v OŠ
Izvajalec: Zveza športnih organizacij Ivančna Gorica v sodelovanju z VVZ Vrtec Ivančna Gorica.

 

ŠOLA TUJEGA JEZIKA

za otroke od 4 leta do vstopa v šolo.

 

PLESNA ŠOLA

plesna šola GUAPA, od 3. leta dalje

 

NOGOMETNA ŠOLA IVANČNA GORICA

za otroke od 4. leta dalje.

 

SANKUKAI KARATE

Dostopnost