Dan v vrtcu

Dan v vrtcu

Vrata vrtca se odprejo za najzgodnejše že ob 5.30 oziroma ob 6.00 uri. Tja do 7.30 ure se otroci zbirajo po skupinah. Na voljo imajo možnost počitka, umirjene igre ter druge individualne organizirane aktivnosti. Vzgojiteljeva ( ali pomočnik vzgojitelja) vloga je sprejem otrok, morebitne opombe staršev v zvezi z otrokovim potrebam in organizacija kreativnih, didaktičnih in drugih dejavnosti. Najpomembnejši je individualni stik z otrokom in zagotavljanje njegovih potreb.

Med 7.30 uro in 8.30 se otroci pripravljajo na zajtrk, pozajtrkujejo in uredijo igralnice.

Med 8.30 do približno 11.30

Sledi izvajanje vzgojno izobraževalnih dejavnosti glede na starostno stopnjo otrok, njihove zmožnosti, želje in potrebe. Upoštevamo pravico do izbire in otrokom ponudimo več dejavnosti hkrati. Dejavnosti se izvajajo v igralnicah vrtca in v veliki meri na prostem. Ves čas imajo otroci na razpolago možnost sproščene igre v dodatnih kotičkih, kot najbolj naraven način otrokovega učenja. Vzgojiteljica je zgolj moderator. Poskrbi za vsa potrebna sredstva, organizacijo dejavnosti in s svojo voditeljsko spretnostjo usmerja potek dopoldneva k želenim, načrtovanim razvojnim ciljem. Njena vloga je neopazna, saj je zelo pomembna otrokova pobuda in aktivnost.

Ob 11.30 do 12.30 ure
se pripravijo na kosilo. Otroci pomagajo pri postrežbi kosila po svojih zmožnostih. Ko pokosijo, uredijo igralnice. Sledi počitek, ki ni obvezen, temveč je le ponujen. Otroci, oziroma njihovi starši, ki menijo, da otrok počitka ne potrebuje več, ne počivajo, temveč se lahko igrajo umirjene igre, poslušajo glasbo, pravljice,…Vzgojiteljica skrbi za individualne potrebe otroka in za nemoten potek počitka, igre…

Od 14.00 do 14.30 otroci malicajo.

Od 14.30 pa tja do 16.30 ure, ko se vrtec zapre, otroci odhajajo domov. V tem času lahko veliko bivajo na prostem in imajo možnost vključitve v razne organizirane dejavnosti. Navadno delo v vrtcu končajo pomočnice vzgojiteljic. Po navodilih vzgojiteljice poskrbijo za potek in zaključek načrtovanih dejavnosti v dnevu, za varnost otrok in morebitne otrokove dodatne potrebe.

Pri uresničevanju dnevnega reda se upoštevajo cilji in načela Kurikula za vrtce.

Dostopnost